Jan Hettema (Amsterdam)

J. Hettema werd in november 1944 door de bezetter benoemd als opvolger van Doude van Troostwijk in de gemeente Loenen. Hettema was oorspronkelijk onderwijzer van beroep, maar werd later burgemeester van het Zeeuws-Vlaamse Hulst. Hettema was lid van de . Toen de plaats Hulst in september 1944 door de geallieerden werd bevrijd, moest hij vluchten. […]

Read More

Wieger Rekker (Beetgum)

Wieger Rekker was melk- en veehandelaar en bedrijfsleider van een konijnenfokkerij uit Beetgum. In de eerste maanden van 1943 is de spanning in de Nederlandse samenleving flink toegenomen. Dat is vooral een gevolg van de ontwikkelingen aan de Europese fronten. Duitsland moet voor het eerst terrein prijsgeven. Een voorteken was de Tweede Slag om El […]

Read More

Doede Jeep van der Meulen (Workum)

Doede Jeep van der Meulen is opgegroeid in een Weeshuis te Workum. Nadat zijn moeder Jetske de Vries in 1904 overleed kwam hij in een weeshuis terecht. Op workuminbeeld.nl staat het volgende: Op 1 mei 1915 heeft de laatste wees het stadsburgerweeshuis in Workum verlaten. Dat was een meisje, dat al lang niet meer In […]

Read More

Melle Tjepkema (Burgwerd)

In de jaren 1946-1950 vertrokken ongeveer 175.000 Nederlandse militairen, oorlogsvrijwil-ligers en dienstplichtigen, naar het toenmalig rijksdeel Nederlands-Indië. In die jaren vocht Nederland een gewapend conflict uit met de Republiek Indonesië, die halverwege 1945 door Soekarno en Hatta was uitgeroepen. Van deze militairen zijn enkele duizenden niet teruggekeerd naar hun vaderland. Zij verloren hun leven door […]

Read More

Libbe Meijer (Westergeest)

Hieronder een ingezonden verhaal van Ybele Steensma. Deze heeft een website over de geschiedenis van Westergeest. Op zijn website (Hystoblog) is onderstaand artikel ook gepubliceerd. Een wazige foto van een eenvoudige man. Een petroleumverkoper. Een glimmende pet op zijn hoofd, passend bij zijn vak. De mouwen van zijn jas nét iets te kort. Zijn petroleumhandel staat […]

Read More