Beginnen met genealogie

Wanneer je wilt beginnen met genealogie, begin dan eenvoudig. Begin bij je vader, moeder, opa, oma en andere familieleden. Haal bij dezen alle informatie op en verwerk deze in een stamboom. Deze zou je kunnen verwerken in een gratis programma van Aldfear. Deze programma kun je op je computer kan installeren.

Wanneer de opgehaalde informatie is verwerkt probeer dan voor de (eventuele) “gaten” de antwoorden te vinden. Je kan dit doen door bijvoorbeeld de archieven te bezoeken. Maar je kan ook online gaan zoeken in bijvoorbeeld Wiewaswie.nl of Openarch.nl.

Zorg ervoor dat de informatie die je vindt dat je hierbij je bron vermeld. Zo maak jij je stamboom betrouwbaar. Ga niet hele stambomen kopiëren van bijvoorbeeld Stamboom Online of andere online aanbieders. Want er worden vele fouten gekopieerd zonder dat iemand deze heeft gecontroleerd.

AVG

Let ook op de AVG ook deze is van toepassing bij genealogie. Personen die 100 jaar of jonger zijn en waarbij niet met zekerheid is vast te stellen dat deze zijn overleden, mag je niet publiceren. Op mijn website heb ik dan ook alle personen die na 1919 zijn geboren niet gepubliceerd. Tenzij het duidelijk is dat zijn overleden, hiervan heb ik de bron vermeld.

Wie geïnteresseerd is in stamboomonderzoek, vindt op internet steeds meer bronnen, zowel gedigitaliseerd archiefmateriaal als onderzoek door (amateur-) genealogen. Omdat de Wbp niet van toepassing is op overleden personen, zijn er vanuit de Wbp weinig bezwaren tegen het publiceren van een stamboom op internet. Toch ontvangt het CBP regelmatig vragen en klachten over stambomen op internet. In het begrijpelijke streven naar volledigheid bevatten veel stambomen informatie over levende personen, zoals hun geboortedatum. In sommige stambomen worden zelfs de ziekten vermeld waaraan mensen zijn overleden. Dergelijke informatie kan betrekking hebben op nabestaanden en dus een persoonsgegeven zijn, als het gaat om erfelijke ziekten waarmee de kinderen kunnen zijn belast. Dat kan het geval zijn bij een moeder die aan hemofilie leed. Omdat deze ziekte is gebonden aan een gen in het X-chromosoom, geeft zij de ziekte in ieder geval door aan zonen. In dit voorbeeld is de Wbp dus wel van toepassing. Wie een stamboom wil publiceren op internet, doet er verstandig aan om zich in eerste instantie te beperken tot gegevens van overledenen en alleen gegevens op te nemen over levende personen als zij daarin ondubbelzinnig hebben toegestemd. De Wbp kent geen principe als ‘wie zwijgt, stemt toe’ bij het publiceren op internet van persoonsgegevens. De publicist moet reële moeite doen om de (levende) familieleden te bereiken en hen – voorafgaand aan de publicatie op internet van hun persoonsgegevens – vertellen wat hij over hen wil publiceren en met welk doel. Als een familielid geen toestemming geeft voor een dergelijke vermelding, mogen zijn of haar gegevens niet worden gepubliceerd. De publicist kan in de stamboom op internet een verwijzing opnemen als: ‘Uit dit huwelijk kwamen drie kinderen voort, onder wie…’ (Bron: CBP Richtsnoeren “publicatie van persoonsgegevens op internet” pagina 11)

Meer informatie over de AVG op de website van het Centraal Buro voor de Genealogie.

Als jij je stamboom online wil publiceren zou ik willen adviseren om gebruik te maken van TNG software. Deze software is niet gratis maar is wel gebruiksvriendelijk. Je hebt dan alleen nog een webruimte nodig. Deze zou je kunnen bestellen bij One.com.

Mijn website, Familiestamboom.frl, draait bij One.com en ik maak gebruik van WordPress en TNG. Daarnaast is de website beveiligd met SSL.