verhalen

Adam Jacob Gaastra (Leeuwarden)

Rinze Jonkman (Rottevalle)

Jan Hettema (Amsterdam)

Wieger Rekker (Beetgum)

Doede Jeep van der Meulen (Workum)

Wikipedia

Karst van der Meulen

Mr. Pieter Jelles Troelstra

Lenie ‘t Hart

Foeke (Fokke) Kamstra

Mata Hari

Blog

DNA en Genealogie

Publicatie

Kwartierstaat Mata Hari

Help

Gezocht: familie Marten van Houten (1918-1945, Haarlem)

Ik ben opzoek naar de afstammelingen van Marten van Houten. Geboren op 14 juli 1918 te Oostermeer en overleden in 1945 te Haarlem. Graag kom ik met hen in contact,… Lees verder … »